Wat kost de aanleg van glasvezel in Putten West?

Voor Putten West is het gelukt om de kosten per woning terug te brengen tot € 1.998,-.

De gemiddelde kosten voor aanleg van glasvezel in het buitengebied zijn € 3.000,- per aansluiting. Bij deze berekening wordt er vanuit gegaan dat iedereen, dus 100%, meedoet. Een deelname van 100% zal niet lukken. We denken dat 60% haalbaar is. Bij een deelname van 60% zijn de kosten per aansluiting € 5.000,-.

In Putten West stelt de gemeente Putten het persriool kosteloos ter beschikking. De provincie Gelderland leent geld tegen een lage rente en met een lange looptijd. Reggefiber investeert € 1.000,- per gepasseerde woning. Reggefiber legt aan en wordt eigenaar van het netwerk. Het verschil tussen de werkelijke kosten en de bijdrage van Reggefiber moeten bewoners zelf betalen.

Door de medewerking van deze partijen is het echter gelukt om de kosten voor Putten West bij een deelname van 60% tot de genoemde € 1.998,- terug te brengen.

Dus. Kies nu voor glasvezel. Want deze kans komt voorlopig niet weer!