Putten West

Glasvezel en alarmering

Tijdens de aanleg van glasvezel in het buitengebied komen er wat uitdagingen voorbij die in de kernen niet of nauwelijks voorkomen. In het buitengebied bevinden zich bijvoorbeeld veestallen met alarmeringen bij stroomuitval. Deze alarmeringen worden meestal verzonden via de oude analoge telefoonlijn. Deze blijft namelijk gewoon werken bij stroomuitval. De apparatuur die de glasvezelverbinding laat werken heeft wel stroom nodig. Voor alarmeringen via glasvezel moeten dus wat voorzieningen worden getroffen.
Via deze pagina willen we wat meer informatie verstrekken over dit onderwerp.

Glasvezel voor basisschool met de Bijbel Steenenkamer

Basisschool met de Bijbel Steenenkamer in het buitengebied van Putten West is vrijdag 21 augustus aangesloten op het glasvezelnetwerk. Waar een groot aantal basisscholen in grootstedelijk gebied nog glasvezel voor snel internet moeten ontberen, kunnen binnenkort maar liefst 3 basisscholen in het buitengebied van Putten hiervan gebruik maken. BmdB Steenenkamer is dus de eerste van deze drie.