Pilot riolering

Sinds april 2011 zijn wij als initiatiefgroep bezig om ook in het buitengebied van Putten glasvezel te realiseren. Er is ruim 3 jaar gewerkt om de plannen te realiseren.

Begin januari 2013 werd duidelijk dat Reggefiber in navolging van de pilot in Lonneker op zoek was naar een 2e pilot voor aanleg van glasvezel via de riolering. Putten kon voor deze pilot in aanmerking komen.

Nadat de initiatiefgroep positief op dit voorstel had gereageerd is er contact gezocht met de gemeente Putten. De riolering is in eigendom van de gemeente en de gemeente moet dus toestemming geven om door de riolering glasvezel te leggen. Eind mei 2013 werd duidelijk dat de gemeente Putten hieraan mee wilde werken.

In overleg met de provincie Gelderland, ondersteund door ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en in samenwerking met Reggefiber is er door de initiatiefgroep een projectplan opgesteld. Er is een gebied in het buitengebied van Putten bepaald wat model kan staan voor andere buitengebieden. Het gebied telt ruim 500 adressen en wordt begrensd door de gemeente Nijkerk, het randmeer, de gemeente Ermelo en de spoorlijn Amersfoort - Zwolle. Het gebied heeft de naam Putten West gekregen.

Op basis van dit projectplan heeft de initiatiefgroep bij de provincie Gelderland een aanvraag voor deelfinanciering van de aanleg in het buitengebied ingediend. In de vergadering van 28 mei 2013 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland voorgesteld een lening te verstrekken aan een viertal projecten in de provincie Gelderland, waaronder aan het project in Putten. Op 12 juni is dit voorstel besproken in de Commissie Mobiliteit en Economie en op 26 juni is het voorstel door de Provinciale Staten van Gelderland goedgekeurd. Het voorstel kunt u hier hier lezen.

Op 27 juni 2014, na een periode van ongeveer 3 maanden vraagbundeling, is duidelijk geworden dat er voldoende deelname was om het project uit te voeren. Na de zomer 2014 zal de aanleg van start gaan.

Voor informatie over deze techniek van het aanleggen via de riolering verwijzen wij u graag naar de website van Jelcer networks

Voor informatie over de eerste pilot waarin glasvezel via de riolering is aangelegd, in Lonneker, verwijzen wij u graag naar onderstaande links.

Radio 1 fragment

De Telegraaf

Tweakers

RTV Oost