Veel gestelde vragen

Kijk ook bij de algemene veel gestelde vragen.

Waar vind ik informatie over de aanleg via het drukriool?

Op de website van Jelcer kunt u uitleg over de techniek vinden.

Hoe wordt de glasvezel aangesloten?

Als u vanaf de aanleg een aansluiting afneemt zal deze tot in de woning worden aangesloten. U moet echter wel zelf zorgdragen voor het graven van de sleuf vanaf het drukriool tot aan de woning. De aanvoer wordt door het drukriool aangelegd. In overleg met de bewoner wordt het punt bepaald waar de glasvezel uit het riool komt.
Het graafwerk langs de openbare weg hoeft niet door de bewoner uitgevoerd te worden. Als de buis aan de overzijde van de weg ligt wordt er een boring onder de weg gemaakt.

Is het mogelijk de glasvezel vanaf het drukriool via het vrijvervalriool naar de woning aan te leggen?

Er zijn systemen in ontwikkeling om eenvoudiger naar de woning te komen. Eén daarvan is via het vrijvervalriool. Door slechte ervaringen met betrekking tot ligging en kwaliteit zien we hiervan af in het buitengebied. Wel is er een systeem in doorontwikkeling om een tuinboring te realiseren over grotere afstanden, dit tegen een aantrekkelijke prijs.
Daarnaast geeft de aannemer aan niet over de techniek hiervoor te beschikken en dat het materiaal hiervoor niet geschikt is.
Wel is het mogelijk als bewoners een loze mantelbuis hebben liggen om deze te gebruiken. Wel dient deze geschikt te zijn voor de uiteindelijk buis waarmee wij de glasvezel naar binnen willen brengen. Deze buis heeft een diameter van 12mm. Ook dienen er in de bestaande buis geen haakse bochten te zitten zodat zowel de geleide buis als de glasvezel hier zonder hinder en kwaliteitsvelies doorheen kunnen.

Wie betaalt de aanleg van glasvezel voor een huurwoning?

Natuurlijk wordt dit bepaald door de eigenaar van de woning. Maar we kunnen u wel idee aan de hand doen.
Als u uitgaat van het model waarin er geen aanbetaling wordt gedaan voor de aansluitkosten wordt in ons voorbeeld een bedrag van 69,50 euro per maand genoemd. Hiervan komen de kosten van de provider sowieso voor rekening van de huurder. De verhuurder zou de aflossing en rente van de lening plus de kosten van de coöperatie kunnen betalen. Deze kunnen eventueel doorbelast worden aan de huurder. De verhuurder betaald in dit geval slechts 19.50 per maand en kan daarvoor aan de huurder een geweldig extraatje bieden, namelijk supersnel internet, glasheldere televisie en goedkope telefonie. In dit geval wordt een klein bedrag aan extra kosten een grote meerwaarde van de huurwoning.

Hoeveel bewoners moeten meedoen voordat er gestart kan worden met de aanleg?

Er moet een deelname van 60% zijn om de aanleg te laten doorgaan. Van de ongeveer 500 woningen moeten er dus 300 meedoen. Natuurlijk hopen we op een hogere deelname. De kosten per aansluiting gaan dan omlaag. Bij een deelname van 90% gaan de eenmalige aansluitkosten per aansluiting omlaag van 1.998 euro naar 1.428 euro.

Wat zijn de kosten voor het graven van het drukriool naar de woning?

Indien u de sleuf wilt laten graven kunt u contact opnemen met een bedrijf dat dit voor u kan uitvoeren. De initiatiefgroep neemt contact met enkele bedrijven op om prijzen op te vragen.

Hoe kan ik een aansluiting op glasvezel krijgen?

- Onderteken de ledenovereenkomst
- Vul het incassoformulier in
- Kies een abonnement van een provider en vul een formulier van deze provider in
Lever deze drie formulieren in bij de initiatiefgroep (Hogesteeg 25 of Steenenkamerseweg 26) of stuur de formulieren naar Postbus 122, 3880 AC in Putten.
Zit het formulier van de provider van uw keuze niet in de tas? Lever dan de andere documenten in en wij nemen contact met u op voor een provider. Ook als u bij uw huidige provider wilt blijven moet u een formulier invullen. U gaat over op glasvezel en dat is een ander soort abonnement.

Moet er een abonnement bij een provider worden gekozen?

Ja, om aangesloten te worden op glasvezel moet er een contract zijn met een provider. Reggefiber, de eigenaar van het netwerk, moet de investering in het netwerk terugverdienen via een afdracht uit de abonnementsgelden van de providers. De bijdrage van Reggefiber komt pas beschikbaar en de aanleg wordt pas gestart als er voldoende abonnementen afgesloten zijn.

Moet er een lidmaatschap van de coöperatie worden afgesloten?

Ja, met de ondertekening van de ledenovereenkomst wordt u lid van de coöperatie. Het lidmaatschap wordt na het eerste jaar automatisch verlengd. Indien de aansluitkosten volledig zijn betaald kan het lidmaatschap na het eerste jaar worden opgezegd.

Wat wordt de taak van de coöperatie?

De eerste taak van de coöperatie is het afsluiten van leningen met onder andere de provincie Gelderland. De toegezegde lening komt pas beschikbaar als er een coöperatie is opgericht. De coöperatie zal de benodigde bedragen aan Reggefiber betalen. Hierna zal de coöperatie de maandelijkse termijnen van de bewoners incasseren. Dit zal voor een periode van 12 jaar gedaan worden. De coöperatie zal de aflossing en rente aan de financiers betalen. Ook zal de coöperatie zorgdragen voor het verwerken van na-aansluitingen. Ook deze na-aansluiters zullen een eenmalige bijdrage aan de coöperatie moeten betalen. De opbrengsten zullen gebruikt worden voor het betalen van de kosten van de coöperatie. Als er gelden overblijven zullen deze aan de leden van de coöperatie worden uitgekeerd.

Als ik besluit de aansluitkosten in 12 jaar te betalen, kan ik dan op zeker moment het restant in één keer betalen?

Ja, deze mogelijkheid is aanwezig. Deze optie is ook van toepassing als u bijvoorbeeld gaat verhuizen. De coöperatie zal op dat moment bepalen wat het restant van de nog te betalen kosten is.

Met welke rente is er gerekend bij het bepalen van de maandelijkse betaling van de aansluitkosten?

Er is gerekend met een rente van 3 procent.
Er is sprake van 144 maandelijkse betalingen van € 16,50 voor aflossing en rente verdeeld over 12 jaar.

Wanneer wordt er bij mij een tuinprikker aan de weg geplaatst?

De tuinprikker wordt door de initiatiefgroep geplaatst op het moment dat de inschrijving schriftelijk binnen is. Dus als er een handtekening is geplaatst. Sommige bewoners vragen zich af of er al niet meer tuinprikkers zouden moeten staan. We hopen dat er bij de bewoners die zich dit afvragen al wel een staat.
Het blijkt dat veel bewoners wachten met inschrijven tot het laatste moment. Van velen is er wel een toezegging maar nog geen handtekening.
Dus, staat er bij u nog geen tuinprikker, lever uw inschrijving dan zo snel mogelijk in. Op deze wijze komen er steeds meer en wordt het signaal naar de bewoners die nog niet meedoen steeds duidelijker. Blijf niet achter maar doe ook mee!

Wat levert het de leden van de initiatiefgroep op als de aanleg in Putten West doorgaat?

Daar kunnen we kort in zijn. Het levert de initiatiefnemers, net als alle andere bewoners, een glasvezelaansluiting op die ze ook gewoon moeten betalen. Bij Jan wat eerder dan bij Gert, omdat Jan in Putten West woont en Gert in Putten Midden.
We zijn er aan begonnen en doorgegaan waar anderen gestopt zijn. Het is een missie geworden. Zelf schieten we er bij in met veel tijd en kosten.
Dit glasvezelproject Putten West is de start van het verglazen van het hele buitengebied van Putten. Omdat u als eerste de mogelijkheid heeft bepalen u en uw buren dus de leefbaarheid van het buitengebied van Putten. Met daarin 1800 huishoudens, 6 basisscholen en heel veel recreatiebedrijven, goed voor een belangrijk deel van het bestaansrecht van veel winkels in ons dorp.

Wat worden de kosten voor de coöperatie vanaf het tweede jaar?

De kosten voor de coöperatie zullen door de Algemene LedenVergadering van de coöperatie worden bepaald. Als blijkt dat de € 3,- niet voldoende is, zal dat door de ALV aangepast worden. Op basis van informatie van de accountant over kosten van een coöperatie verwachten wij dat de € 3,- voldoende is ook na het eerste jaar.

Wat wordt er gedaan met de contracten met providers als de aanleg van glasvezel niet doorgaat?

De contracten die worden afgesloten zijn voor glasvezel. Als er geen glasvezel wordt aangelegd vervallen deze contracten. De contracten zijn in het bezit van de initiatiefgroep en zullen op dat moment worden vernietigd. U blijft dan gewoon van uw oude abonnementen gebruik maken.